Turkish Language Proficiency Level Test

Find out your level in less than 10 minutes! Answer as many of the questions below as you can, but without guessing or cheating! Otherwise the test will not be accurate. It is not an exam, so choosing the “don’t know” option is OK.

Note - The test is intended as a guide only. It will give you an idea of your level of proficiency in grammar, but does not take into account your capabilities as a speaker or previous contact with the language, vocabulary and slang. The guidelines assume no answers were guessed.

Copyright - The questions and code in this online test are copyrighted and may not be copied without prior written permission from Cactus.

First Name

Surname

Phone

Email

City

Mother Tongue

 

1. .______ adın ne?

Senin

Onun

Bizim

Sizin

Don't Know

2. Biz Türküz  ve İstanbul____.

-duk

-luyuz

-da

-uz

Don't Know

3. Cadede çok araba__ vardı.

none

-lar

-ler

Don't Know

4. A: Trafik yoğun mu?
     B: Hayır, yoğun ____.

mu

değil

değiliz

musun

Don't Know

5. Parti güzel ___?

mi

değil

iyor mu

Don't Know

6. Siz yorgun__, lütfen otur__.

-sunuz / -uyun

none / -uyor

-sun / -yun

-sunuz / -un

Don't Know

7. Margaret, her gün okul__ otobüsle gel__.

-a / -iyor

-ya / -miyor

-da / miyor

-e /-iyor

Don't Know

8. Onun anne__ dün güzel bir yemek yaptı.

-m

-n

-yi

-si

Don't Know

9. Sen yemek ye__?.

-dın mı

-din mi

Mi

-yor musun

Don't Know

10. Kitaplık___ dört raf var.

-da

-dan

-ta

-tan

Don't Know

 

11. A. Siz dün tiyatro ___ git_______?
       B. Evet.

-a / diniz mi?

-e / tiniz mi

-da / -tin mi

-ya / -tiniz mi

Don't Know

12. A. Yemekler güzel miydi?
       B. Evet harika ___.

-dı

-di

-tı

-ydı

Don't Know

13. Londra, Paris ___   _____ kalabalık.

-ten daha

-den daha

-den en çok

-ten çok

Don't Know

14. İskoçya’ya araba ___ gidiyoruz.

-la

-yla

-le

-lı

Don't Know

15. A. Bu akşam sinemaya _______?
       B. Tamam, haydi gidelim.

gitmeyelim

gideyim mi

gidelim mi

gitmeyelim mi

Don't Know

16. Gelecek yaz tatilini nerde _________?

geçireceksin

Geçirdin

geçiriyordun

geçirmis

Don't Know

17. Bizim restoran____  çok ünlüdür.

-ımız

-mız

-ız

-ıyız

Don't Know

18. Seiko saatleri___ fabrika ___ Japonya’da.

-nin / -sı

-yin / -yı

-in / -ı

-sin / nı

Don't Know

19. A. Banka nerede?
      B. Banka kütüphane__ yan___.

-nin / -nında

-in / -nında

-nin / -ında

-yin / -ında

Don't Know

20. ______ yaz, tatil için deniz kenarında bir yere gideceğim.

Geçen

Gelecek

Her

Hiçbir

Don't Know

 

21.  Yarın en iyi arkadaşımın doğum günü, ____ için güzel bir hediye alacağım.

onun

o

senin

benim

Don't Know

22. İtalyan arkadaşım, bana İtalya’dan hep şarap getir __. 

-ecek

-ür

-ir

-er

Don't Know

23. Patron, asla işe geç gel_______.

-ir 

-sin

-iyor

-mez

Don't Know

24. Araba kullanabilirim ama motorsiklet kullan______.

-abilirim

-amam

-amaz

-amayabilirim

Don't Know

25. A. Murat’ın doğum günü partisine gelecek misin?
      B. Emin değilim. Gel___________. Çünkü bu aralar çok yoğunum.

-mem

-emem

-ebilirim

-emeyebilirim

Don't Know

26. Haydi bu akşam Bebek Caddesi’_____   Çin lokantasına gidelim.

-de

-deki

-ndeki

-ki

Don't Know

27. Çocuk neşeyle koş____ çocuk bahçesindeki arkadaşlarına doğru gitti.

-arak

-unca

-an

-tu

Don't Know

28. Hikaye oku______ çocukluğumdan beri çok severim.

-mak

-ma

-mayı

-mağı

Don't Know

29. A: Ne türde filmler____    ________?
      B: Korku filmlerinden.

-den hoşlanır mısın?

-den hoşlanırsın

-i hoşlanırsın

hoşlanırsın

Don't Know

30. Müzik dinleme ___ severim ancak dans etmek___ nefret ederim.

-yi / -ten

-den / -ten

-k / -i

-kten / -ten

Don't Know

 

31. Telefonda bana, “Seninle mutlaka konuş___ gerek.” dedi.

-mam

-man

-ma

-malı

Don't Know

32.  Bence bu yaştan sonra senin, her gün düzenli olarak spor yap______

-malıyım

-mak gerek

-malısın

-man gerek

Don't Know

33. İstanbul Üniversitesi’_____ geçen yıl mezun oldu.

-den

- ten

-ni

-nden

Don't Know

34. Eğer yağmur yağar____, bu piknikten vazgeçeriz.

-sa

-mış

-dı

none

Don't Know

35. Her sabah yataktan kalk______ sonra, 10 dakika egzersiz yaparım.

-tan

-madan

-tıktan

-dıktan

Don't Know

36. İşten dön_______ yemek yapacağım.

-ince

-ünce

-erek

-düm

Don't Know

37. Duydun mu? James ve eşi tatilde Bodrum’a git___ .

-ti

-iyor

-miş

-ecek

Don't Know

38. Bu hafta sonu _____ çalışacağım ____ spor yapacağım! Sadece dinleneceğim..Ali wa Ahmad ........huna

hem / hem de

hiç / asla

ne / ne de

hep / hep

Don't Know

39. Ben beş yıl önce üniversitede okurken, o bir şirkette yönetici olarak çalış______.

-ıyordu

-tı

-acakmış

-ıyorsa

Don't Know

40. Eğer o anlaşmayı yapabilseydik, şirketimiz markette lider bir konuma gel____.

-iyoruz

-irdi

-eceğiz

-irdik

Don't Know

Want to make language part of your day to day life? From time to time we send out updates with articles relating to language and travel, tips on how to learn and other interest pieces. Please untick this box if you do not want to receive updates.