Skip to content

Danish Level Test

Find out your level in less than 10 minutes! Answer as many of the questions below as you can, but without guessing or cheating! Otherwise the test will not be accurate. It is not an exam, so choosing the “don’t know” option is OK.

Note - The test is intended as a guide only. It will give you an idea of your level of proficiency in grammar, but does not take into account your capabilities as a speaker or previous contact with the language, vocabulary and slang. The guidelines assume no answers were guessed.

By taking this test you are agreeing for Cactus Worldwide Ltd to send your level tests results by email and to process your data in accordance with our Privacy Policy. We do not share your data with any third parties. We will not email you for marketing purposes without your explicit consent.

Copyright - The questions and code in this online test are copyrighted and may not be copied without prior written permission from Cactus.

First Name*

Surname*

Email*

* indicates a required field.

1. Hvor kommer du fra?

  Fra Danmark kommer jeg

  Jeg kommer fra Danmark

  Jeg fra Danmark kommer

  Du fra Danmark kommer

  Don't Know

2. Taler du dansk?

  eg taler lidt dansk

  Jeg taler på dansk

  Jeg taler for dansk

  Jeg betaler nu

  Don't Know

3. Vi skal af sted nu. Er du klar?

  Jeg kommer i lidt

  Jeg kommer af lidt

  Jeg kommer ved lidt

  Jeg kommer om lidt

  Don't Know

4. Hvem er Ida?

  Ida er i skole

  Ida er min søster

  Ida er min bror

  Ida er her ikke

  Don't Know

5. Jeg kan godt lide din nye kjole?

  Den er smuk

  Det er smukt

  Din er smuk

  De er smukke

  Don't Know

6. Hvordan har du det?

  Jeg er det fint

  Jeg har det fint

  Jeg har det fin

  Jeg har det hvordan

  Don't Know

7. Jeg skal ……… ferie

  Om

  I

  Ved 

  På

  Don't Know

8. Vi skal ud …..…. rejse

  At

  Og

  Om

  Til

  Don't Know

9. H.C Andersen var født i Odense. Odense ligger

  På Fyn

  I Fyn

  Ved Fyn

  Om Fyn

  Don't Know

10. Jeg kører i min bil.

  Jeg kører hurtig

  Min bil kører hurtigt

  Jeg kører hurtigt

  Bilen kører hurtig

  Don't Know


11. Hvor bor hun?

  Her i London bor hun

  Hun bor her i London

  I London her hun bor

  Bor hun her i London

  Don't Know

12. Det var et kedeligt kursus.

  Lærere var dårlige

  Læren var dårligt

  Lærerne var dårlige

  Lærerne var dårlig

  Don't Know

13. Handler du aldrig i weekenden?

  Ja 

  Ja tak

  Jo 

  Jo, aldrig

  Don't Know

14. Hvad lavede du i går?

  Jeg går mig gerne en tur

  Jeg laver mad

  Jeg gik mig en tur

  Jeg har lavet frokost

  Don't Know

15. Er Birgitte hjemme?

  Nej, hun ikke er hjemme

  Birgitte er hjemmet

  Nej, Birgitte er ikke hjemme

  Hjemme er Birgitte

  Don't Know

16. …… du set min kat? Den er forsvundet.

  Er

  Har

  Var

  Blev

  Don't Know

17. Han …… i stolen og snakker i telefon

  Sætter

  Er 

  Sidder

  Sad

  Don't Know

18. Klokken er 15.30. Det er

  Aften

  Morgen

  Eftermiddag

  Formiddag

  Don't Know

19. Torben har købt et smykke. Det er til …… kone

  Sin

  Hans

  Sit

  Min

  Don't Know

20. Hvor skal jeg ……. din bog?

  Ligge

  Spise

  Spidse

  Lægge

  Don't Know


21. Vi ….. morgenmad kl.7

  Får

  Har

  Havde

  Skal

  Don't Know

22. Min kæreste ……. langt hår

  Er

  Får

  Har

  Var

  Don't Know

23. Jeg skal i biografen. Tager du med?

  Det vild jeg gerne

  Det ville jeg gerne

  Det vil jeg gerne

  Jeg gerne vil det

  Don't Know

24. Din nederdel er flot, men Lises er

  Flottere

  Mere flotte

  Flottene

  Mest flot

  Don't Know

25. Hanne ……. kørende på cykel

  Blev

  Er

  Kom

  Har

  Don't Know

26. Karsten var kommet hjem og sad i …… stue og så fjernsyn

  Hans

  Sin

  Din

  Min

  Don't Know

27. Hvor skal jeg …… stolen?

  Sidde

  Have

  Stå

  Sætte

  Don't Know

28. Jeg er løbet tør for mælk. Har du ……?

  Nogle

  Noget

  Nogen

  Noglen

  Don't Know

29. Det er min onkel.

  Han er gammel

  Han var gammelt

  Han er gammelt

  Han er mere gammel

  Don't Know

30. Henning og Bente er forlovet. De skal …… til april

  Gifter

  Gift

  Giftes

  Giftede

  Don't Know


31. Vasker du i dag? Jeg har …… ren skjorte

  Intet

  Ingen

  Inger

  Ikke

  Don't Know

32. Jeg skal arbejde ……. weekenden

  Hele

  Hel 

  Helt

  En hel

  Don't Know

33. Helle var altid glad, ……. hun besøgte sin mormor

  Da

  For

  Når

  Ved

  Don't Know

34. Han har det, …… han vil have det.

  Der

  Og 

  Den 

  Som

  Don't Know

35. Jeg drikker gerne the, men

  Jeg vil hellere have kaffe

  Jeg vil mere have kaffe

  Jeg vil helle have kaffe

  Jeg vil mere helle have kaffe

  Don't Know

36. Jeg leder efter mine sko. Har du set dem?

  Er det denne?

  Er det dette?

  Er det disse?

  Er de disse?

  Don't Know

37. Peter kan ikke hente sin bil,

  Fordi færdig er den ikke

  Fordi den ikke er færdig endnu

  Fordi den er færdig

  Endnu fordi den er ikke færdig

  Don't Know

38. Du er god til …… tænke

  Og

  At

  For

  Om

  Don't Know

39. Hans har brug for hjælp.

  Du bliver nødt til at hjælpe

  Du bliver nødt til og hjælpe

  Du bliver nød til at hjælpe

  Du bliver nøde til at hjælpe

  Don't Know

40. Kan du ikke kalde på ……?

  Han

  Du

  Ham

  Min

  Don't Know


I would like to receive Cactus Language updates about language learning including Exclusive Offers, Language Guides and Free Online Resources.