Level Tests Template | Courses by Cactus Skip to content

Polish Level Test

Find out your level in less than 10 minutes! Answer as many of the questions below as you can, but without guessing or cheating! Otherwise the test will not be accurate. It is not an exam, so choosing the “don’t know” option is OK.

Note - The test is intended as a guide only. It will give you an idea of your level of proficiency in grammar, but does not take into account your capabilities as a speaker or previous contact with the language, vocabulary and slang. The guidelines assume no answers were guessed.

By taking this test you are agreeing for Cactus Worldwide Ltd to send your level tests results by email and to process your data in accordance with our Privacy Policy. We do not share your data with any third parties. We will not email you for marketing purposes without your explicit consent.

Copyright - The questions and code in this online test are copyrighted and may not be copied without prior written permission from Cactus.

First Name*

Surname*

Email*

* indicates a required field.

1. ................... na  imię?

  Jak mieć

  Jak masz  

  Jak jest

  Jak są

  Don't Know

2. ....................... mieszkasz?

  Kiedy

  Kiedyś

  Gdzie  

  Gdzieś

  Don't Know

3. .................... jesteś?

  Skąd   

  Kiedy

  Co

  Jakiś

  Don't Know

4. Czy on ...................... zapalniczkę?

  masz

  ma

  macie

  mieli

  Don't Know

5. Maria ............... zadowolana

  nigdy

  nigdy nie jest 

  nigdy jest

  nigdy nie

  Don't Know

6. Oni nie ....... w domu wczoraj.

  były

  być

  byli 

  byliśmy

  Don't Know

7. Czy Janek i Ewa .....................?

  są spóźnieni

  spóźniają

  spóźnia się

  są spóźnione

  Don't Know

8. Dlaczego ................?

  płaczesz  

  płakać

  płacz

  płakanie

  Don't Know

9. Kto jest .................... : Maria czy Ewa?

  wyżej

  wyższy

  wyższa

  wyższym

  Don't Know

10. Mói rodzice wracają jutro ..............

  znad morza

  od morza

  znad morzem

  z morza

  Don't Know


11. Zegarki Seiko są..............w Japonii

  zrobili

  robicie

  robione  

  robili

  Don't Know

12. Gdzie..................., gdy go poznałaś?

  on meszkać

  ona mieszka

  ty mieszka

  on mieszkał 

  Don't Know

13. Czy macie wolne ..................?

  pokoje  

  rozmowy

  obiad

  mieszkać

  Don't Know

14. Mam......................

  kot

  kota  

  kotem

  kotu

  Don't Know

15. Jestem....................

  archtektami

  architekt

  architektem 

  architekci

  Don't Know

16. Nie mam .................

  siostre

  siostrami

  siostry

  siostrą

  Don't Know

17. Kilogram.................

  ziemniaki

  ziemniakami

  ziemniak

  ziemniaków 

  Don't Know

18. Byłem bardzo........................tą historią.

  interesowny

  zainteresowany

  interesujący

  interesować

  Don't Know

19. Jutro........................ do szkoły.

  szli

  pójdę

  iść

  szliśmy

  Don't Know

20. ....................zobaczymy się jutro, nie jestem pewien.

  Może  

  Morze

  Mogli

  Możemy

  Don't Know


21. ......................jest złe dla ciebie.

  Palić

  Palacze

  Palenie  

  Popielniczka

  Don't Know

22. Czy mówi Pani po........................?

  angielski

  angielsku

  angielskimi

  angielkami

  Don't Know

23. Oni mieszkają w ....................

  Londynie 

  Londynem

  Londyn

  Londynu

  Don't Know

24. Tatorebka jest bardzo.........................

  piękni

  piękna

  piękni

  piękno

  Don't Know

25. Kiedy przyjechałeś, on już...............

  wyszedł

  wychodzi

  wychodzili

  wychodziła

  Don't Know

26. Dom....................zbudowany w XVI wieku.

  byli

  zostali

  został

  zostaw

  Don't Know

27. Nie zapomnij ..................... mi gazety.

  kupić

  kupować

  kupujesz

  kupowali

  Don't Know

28. Drzewo jest ..................

  zielony

  zieleni

  zielone

  zielonymi

  Don't Know

29. On jest dyrektorem..............................

  przemysł samochodowy

  przemysłu samochodowego

  przemyśle samochodowym

  przemysł samochodowym

  Don't Know

30. Piotr................... do pracy.

  idzie

  szli

  idziemy

  pochodzi

  Don't Know


31. Czytam......................książkę.

  ciekawą

  ciekawa 

  ciekawi

  ciekawe

  Don't Know

32. Nie jestem .....................do jazdy autobusem.

  przyzwyczajeni

  przyzwyczaić

  przyzwyczajony

  przyzwyczajacie

  Don't Know

33. Oni.............................. lubią

  nasz

  my

  nas 

  nasi

  Don't Know

34. ................................ całą książkę

  Przeczyta

  Przeczytałem

  Przeczytać

  Czytali

  Don't Know

35. Który z nich..............................mieć, złoty czy srebrny? (Ona)

  chciałabyś

  chcieli

  chcieć

  chciałbyś

  Don't Know

36. Moja siostra była w szpitalu. Zastanawiam się..................

  kiedy się czuje

  jak się czuje

  jak się czuli

  gdzie się czuje

  Don't Know

37. Mężczyzna powiedział, że nie ma nic .......................jeździe autobusem.

  naprzeciwko

  przeciwko

  przeciwnik

  naprzeciw

  Don't Know

38. Chociaż przyznał się do  przestępstwa, sędzia wypuścił chłopca na..............

  wolniej

  wolnymi

  wolność

  wolniejszym

  Don't Know

39. Nigdy jeszcze nie......................się z tym słowem.

  spotkali

  spotkanie

  spotkałem

  spotykać

  Don't Know

40. Student nie potrafił  odpowiedzieć na pytanie, więc się......

  poddawali

  poddał

  poddała

  poddały

  Don't Know


I would like to receive Cactus Language updates about language learning including Exclusive Offers, Language Guides and Free Online Resources.