Serbo-Croatian Language Proficiency Level Test

Find out your level in less than 10 minutes! Answer as many of the questions below as you can, but without guessing or cheating! Otherwise the test will not be accurate. It is not an exam, so choosing the “don’t know” option is OK.

Note - The test is intended as a guide only. It will give you an idea of your level of proficiency in grammar, but does not take into account your capabilities as a speaker or previous contact with the language, vocabulary and slang. The guidelines assume no answers were guessed.

Copyright - The questions and code in this online test are copyrighted and may not be copied without prior written permission from Cactus.

First Name

Surname

Phone

Email

City

Mother Tongue

 

1. Kako … zoveš?

ti

ona

tvoje

se

Don't Know

2. Mi smo Hrvati; mi smo ... Zagreba.

za

iz

u

na

Don't Know

3. Ivana je ... lijepa i učtiva djevojka.

kroz

sa

vrlo

pored

Don't Know

4. ... li vatre?

Je li vaša

Imate

Kada je

Da uzmete

Don't Know

5. Marija obično ... autobusom.

neideš

ne ulazi

ne dolazi

ne izlazi

Don't Know

6. Oni sinoć ... doma.

bili

nebili

nisu bili

nebudu

Don't Know

7. Šta ste ...?

kazati

rekli

reci

kazao

Don't Know

8. Zašto ... plakali?

ne ste

jesmo

vi

ste

Don't Know

9. Gdje ... provesti svoj odmor sljedećeg ljeta?

vi

biti ć ete

ć ete

bili

Don't Know

10. Nikad dosad ... u kazalištu.

neć u biti

bio

nisam bio

niste

Don't Know

 

11. Satovi Seiko ... u Japanu.

se prave

prave

praviti

pravili su

Don't Know

12. Gdje … on ... kada ste ga sreli?

sam/živio

jeste/živjeti

je/živio

su/živjeli

Don't Know

13. Ako ga ... reći ć u mu da ste zvali.

vidjet ć u,

vidjeti,

vidim,

vidio sam,

Don't Know

14. Šta ... otkad ste stigli?

raditi

ć ete raditi

ste radili

budete raditi

Don't Know

15. Vino se u Italiji proizvodi već ...

godina.

tisuć e godina.

jedna tisuć a.

jedna godina.

Don't Know

16. Moj muž ... živio u Španjolskoj.

ć e

je bila

je nekoć

je bio

Don't Know

17. Da ... više bih izlazio van.

se ne ženim,

nisam oženjen,

se neć u oženiti,

ne bih oženio,

Don't Know

18. Veoma me je ... ta priča.

zanima

zanimala

zanimać e

zanimanje

Don't Know

19. Ti ... doć i, ako ne želiš.

netrebate

ne trebaš

ne trebati

ne trebate

Don't Know

20. Možda ... vidjeti sutra, nisam siguran.

ćete

ćemo se

ću

ćeš

Don't Know

 

21.... ti šteti.

Pušenje

Nepušenje

Pušiti

Pušiš

Don't Know

22. Ja ... to rekao, da sam znao da ti je on brat.

mu ne bih bio

mu bih

neć u reć i

nisam mu

Don't Know

23. On ... živio tamo tri godine prije nego su ga pronašli..

ć e već

je već mogao

je već

mogao živjeti

Don't Know

24. Kad ti ... sve vrijeme!

ne viči

samo ne bi vikao

nemoj vikati

viči

Don't Know

25. Kad ti budeš stigao, ...

on odlazi.

on već odlaziti.

neć e ga biti tu.

on otišao.

Don't Know

26. … ova kuća sagrađena u 16. vijeku.

Mogla da bude

Mogla biti

Mora da je

Da je mogla

Don't Know

27. Ne zaboravi ... novine.

kupovati

kupiti

ć eš kupiti

ć eš kupovati

Don't Know

28. Kad god bi neko pokucao, taj pas ... na vrata.

bi trcao

trčati

bih trčao

ć emo trčati

Don't Know

29. On radi kao direktor u.....

poduzeć ima.

poduzeć e.

poduzeć u.

poduzeć em.

Don't Know

30. Petar je prodao kola ... novac.

kao štednja

da uštedi

da ne uštedi

zbog uštede

Don't Know

 

31. Savjetovao me je da ...

da odem lekar.

ić i kod lijecnika.

odem liječniku.

vidjeti liječnika.

Don't Know

32. ... da putujem autobusom.

Ne navikavaj

Nisam navikao

Navikni se

Nenaviči

Don't Know

33. Nije svratio sinoć . Volio bih ...

jeste.

da jeste.

da.

da jesmo.

Don't Know

34. Idem na svadbu. Moram da…

šišati kosu.

se podšišam.

podšišati se.

podšišati kosu.

Don't Know

35. Koju … izabrao, zlatnu ili srebrnu?

radije

raditi

bi radije

bi raditi

Don't Know

36. Sestra mi je u bolnici. Brinem kako ...

njoj je.

joj je.

tako njoj je.

tako-tako joj je.

Don't Know

37. Rekao je da … što mora ići autobusom.

ne mora

ne morati

ne mari

moram

Don't Know

38. Iako je priznao zločin, š utkinja je optuženog oslobodila ...

tužba.

optužiti.

optužbe.

optuživati.

Don't Know

39. Nikada prije nisam … tu riječ.

naić i

na naić i

naišao na

nailaziti na

Don't Know

40. Učenica nije znala odgovor, …

je odustala.

je odustati.

te je odustala.

odustati.

Don't Know

Want to make language part of your day to day life? From time to time we send out updates with articles relating to language and travel, tips on how to learn and other interest pieces. Please untick this box if you do not want to receive updates.