Japanese Language Proficiency Level Test

Find out your level in less than 10 minutes! Answer as many of the questions below as you can, but without guessing or cheating! Otherwise the test will not be accurate. It is not an exam, so choosing the “don’t know” option is OK.

Note - The test is intended as a guide only. It will give you an idea of your level of proficiency in grammar, but does not take into account your capabilities as a speaker or previous contact with the language, vocabulary and slang. The guidelines assume no answers were guessed.

Copyright - The questions and code in this online test are copyrighted and may not be copied without prior written permission from Cactus.

First Name

Surname

Phone

Email

City

Mother Tongue

 

1. ...... namae wa nan desu ka?

anata wa

anata ga

anata no

anata o

Don't Know

2. Watashitachiwa igirisu jin desu. Watashitachi wa London ....kimashita

ga

nite

de

kara

Don't Know

3. Janesan wa ... kirei desu

dokode

dakara

totemo

sukoshi

Don't Know

4. Chugokugo no jisho wa .....?

arimasen desu ka

imasu ka

arimasu ka

imasen desu ka

Don't Know

5. Korewa  Margaret san .....hon desu

nihongo

nihon no

no

ga

Don't Know

6. Tsukueno ue ni ..... arimasu ka?

dare ga

nani ga

donata de

nan de

Don't Know

7. Mo ichido...kudasai

ikite

itara

iitara

itte

Don't know

8. Sumisusan wa ashita kaisha no hito ..... Osaka ni ikimasu.

ya

ga

ni

to

Don't Know

9. Kotoshino natsuyasumi wa doko....ikimasu ka?

ni

de

no

ga

Don't Know

10. Janesan no tanjobi wa.....desu ka?

nan

doko

itsu

ari

Don't Know

 

11. Watashi wa basu....tomodachi no uchi ni ikimasu.

de

ga

no

ni

Don't Know

12. Anatawa .... de shigoto ni ikimasu ka?

doko

nan

itsu

mada

Don't Know

13. Nichiyobini Kyoto de o-matsuri ....mimasu.

o

ni

ga

e

Don't Know

14.Tom san wa ..... eiga no kippu o agemashita ka?

dare ga

dare ni

donata kara

donata de

Don't know

15. Kinono pati wa totemo......

nigiyaka desu

omoshiroi deshita

nigiyaka deshita

omoshiroi desu

Don't Know

16. Yakyū no shiai o 1-shūkan saki....nobashimashō.

ni

de

nara

kara

Don't Know

17. Anoresutoran wa amari shizuka ........

dewa arimasu

dewa arimasen

deshita

desu

Don't Know

18. Konban jikan ga ......?

ikimasu ka

imasu ka

irimasu ka

arimasu ka

Don't Know

19. Kelly san wa kino hon-ya ni .... , hon o kaimashita.

itte

ikite

ikinagara

ikimashita

Don't Know

20. Futatsu mae no kado .....hidari ni magatte kudasai.

de

ga

ni

no

Don't Know

 

21. Soko wa chusha kinshi desu....., kuruma o tomenaide kudasai.

ga

kara

made

dakara

Don't Know

22. Sushi ni wasabi o ......kudasai

irenaide

motteikanaide

tabenaide

kawanaide

Don't Know

23. Tanaka san wa gorufu.....jozu desu.

ni

o

ga

tte

Don't Know

24. Kesa kara  atama .....itai desu.

o

ga

made

no

Don't Know

25. Margaret-san wa ima nani o ......?

surun desu ka

suruno

shirimasu ka

shite imasu ka

Don't Know

26. Watashi wa maishu Nihongo o .....imasu.

naratte

itte

shite

naraite

Don't Know

27. Hikoki ga sora o .......

hashitte imasu

tonde imasu

hashirimasu

tobimashita

Don't Know

28.Jikan ga arimasenkara, ....houga iidesuyo.

isoide

isoida

isogu

isoganai

Don't Know

29. Kaigi wa mada .....to omoimasu

owanai

owari

owattenai

owatta

Don't Know

30. Suzuki san wa ototoshi daigaku o sotsugyo .....desu ka?

suru

shita

shitan

surun

Don't Know

31. Tegami o .....wasuremashita.

okuri o

dashite

dasuno o

okutte

Don't Know

 

32. Kino, ame ga ...... , haikingu wa yamemashita.

furukara

futtanode

fuite

furimasu kara

Don't Know

33. Hayakere ba........ii desu.

hayai   hodo

hayai node

hayai kara

hayai kute

Don't Know

34. Tabako o ..... omoimasu.

yamemasu

yamete to

yametai na

yameyō to

Don't Know

35. 1-nen ni nan-nichi kaisha o .....ka?

yasumemasu

yasume

yasumete 

yasumude imasu

Don't Know

36. Anata wa Eigo no jisho ga ......ka?

yomemasu

yomimasu

hikemasu

hikimasu

Don't Know

37. Supōtsu no ... tenisu ga ichiban suki desu.

naka wa

naka de

aida wa

aida de

Don't Know

38. London dewa chikatetsu ga ......yō desu.

benri da

benri ga yoi

banri ga ii

benri na

Don't know

39. Denki o .... , dekake te shimattan desu.

tsuke tara

tukewasure

keshiwasurete

keshite

Don't Know

40. Tesuto wa totemo muzukashikatta...., tochū de akirame.....

desu/mashita

kara/masu

node/mashita  

mitaide/ta

Don't Know

Want to make language part of your day to day life? From time to time we send out updates with articles relating to language and travel, tips on how to learn and other interest pieces. Please untick this box if you do not want to receive updates.