Skip to content

Croatian Level Test

Find out your level in less than 10 minutes! Answer as many of the questions below as you can, but without guessing or cheating! Otherwise the test will not be accurate. It is not an exam, so choosing the “don’t know” option is OK.

Note - The test is intended as a guide only. It will give you an idea of your level of proficiency in grammar, but does not take into account your capabilities as a speaker or previous contact with the language, vocabulary and slang. The guidelines assume no answers were guessed.

By taking this test you are agreeing for Cactus Worldwide Ltd to send your level tests results by email and to process your data in accordance with our Privacy Policy. We do not share your data with any third parties. We will not email you for marketing purposes without your explicit consent.

Copyright - The questions and code in this online test are copyrighted and may not be copied without prior written permission from Cactus.

First Name*

Surname*

Email*

* indicates a required field.

1. Kako … zoveš?

  ti

  ona

  tvoje

  se

  Don't Know

2. Mi smo Hrvati; mi smo ... Zagreba.

  za

  iz

  u

  na

  Don't Know

3. Ivana je ... lijepa i učtiva djevojka.

  kroz

  sa

  vrlo

  pored

  Don't Know

4. ... li vatre?

  Je li vaša

  Imate

  Kada je

  Da uzmete

  Don't Know

5. Marija obično ... autobusom.

  neideš

  ne ulazi

  ne dolazi

  ne izlazi

  Don't Know

6. Oni sinoć ... doma.

  bili

  nebili

  nisu bili

  nebudu

  Don't Know

7. Šta ste ...?

  kazati

  rekli

  reci

  kazao

  Don't Know

8. Zašto ... plakali?

  ne ste

  jesmo

  vi

  ste

  Don't Know

9. Gdje ... provesti svoj odmor sljedećeg ljeta?

  vi

  biti ć ete

  ć ete

  bili

  Don't Know

10. Nikad dosad ... u kazalištu.

  neć u biti

  bio

  nisam bio

  niste

  Don't Know


11. Satovi Seiko ... u Japanu.

  se prave

  prave

  praviti

  pravili su

  Don't Know

12. Gdje … on ... kada ste ga sreli?

  sam/živio

  jeste/živjeti

  je/živio

  su/živjeli

  Don't Know

13. Ako ga ... reći ć u mu da ste zvali.

  vidjet ć u,

  vidjeti,

  vidim,

  vidio sam,

  Don't Know

14. Šta ... otkad ste stigli?

  raditi

  ć ete raditi

  ste radili

  budete raditi

  Don't Know

15. Vino se u Italiji proizvodi već ...

  godina.

  tisuć e godina.

  jedna tisuć a.

  jedna godina.

  Don't Know

16. Moj muž ... živio u Španjolskoj.

  ć e

  je bila

  je nekoć

  je bio

  Don't Know

17. Da ... više bih izlazio van.

  se ne ženim,

  nisam oženjen,

  se neć u oženiti,

  ne bih oženio,

  Don't Know

18. Veoma me je ... ta priča.

  zanima

  zanimala

  zanimać e

  zanimanje

  Don't Know

19. Ti ... doć i, ako ne želiš.

  netrebate

  ne trebaš

  ne trebati

  ne trebate

  Don't Know

20. Možda ... vidjeti sutra, nisam siguran.

  ćete

  ćemo se

  ću

  ćeš

  Don't Know


21. .... ti šteti.

  Pušenje

  Nepušenje

  Pušiti

  Pušiš

  Don't Know

22. Ja ... to rekao, da sam znao da ti je on brat.

  mu ne bih bio

  mu bih

  neć u reć i

  nisam mu

  Don't Know

23. On ... živio tamo tri godine prije nego su ga pronašli..

  ć e već

  je već mogao

  je već

  mogao živjeti

  Don't Know

24. Kad ti ... sve vrijeme!

  ne viči

  samo ne bi vikao

  nemoj vikati

  viči

  Don't Know

25. Kad ti budeš stigao, ...

  on odlazi.

  on već odlaziti.

  neć e ga biti tu.

  on otišao.

  Don't Know

26. … ova kuća sagrađena u 16. vijeku.

  Mogla da bude

  Mogla biti

  Mora da je

  Da je mogla

  Don't Know

27. Ne zaboravi ... novine.

  kupovati

  kupiti

  ć eš kupiti

  ć eš kupovati

  Don't Know

28. Kad god bi neko pokucao, taj pas ... na vrata.

  bi trcao

  trčati

  bih trčao

  ć emo trčati

  Don't Know

29. On radi kao direktor u.....

  poduzeć ima.

  poduzeć e.

  poduzeć u.

  poduzeć em.

  Don't Know

30. Petar je prodao kola ... novac.

  kao štednja

  da uštedi

  da ne uštedi

  zbog uštede

  Don't Know


31. Savjetovao me je da ...

  da odem lekar.

  ić i kod lijecnika.

  odem liječniku.

  vidjeti liječnika.

  Don't Know

32. ... da putujem autobusom.

  Ne navikavaj

  Nisam navikao

  Navikni se

  Nenaviči

  Don't Know

33. Nije svratio sinoć . Volio bih ...

  jeste.

  da jeste.

  da.

  da jesmo.

  Don't Know

34. Idem na svadbu. Moram da…

  šišati kosu.

  se podšišam.

  podšišati se.

  podšišati kosu.

  Don't Know

35. Koju … izabrao, zlatnu ili srebrnu?

  radije

  raditi

  bi radije

  bi raditi

  Don't Know

36. Sestra mi je u bolnici. Brinem kako ...

  njoj je.

  joj je.

  tako njoj je.

  tako-tako joj je.

  Don't Know

37. Rekao je da … što mora ići autobusom.

  ne mora

  ne morati

  ne mari

  moram

  Don't Know

38. Iako je priznao zločin, š utkinja je optuženog oslobodila ...

  tužba.

  optužiti.

  optužbe.

  optuživati.

  Don't Know

39. Nikada prije nisam … tu riječ.

  naić i

  na naić i

  naišao na

  nailaziti na

  Don't Know

40. Učenica nije znala odgovor, …

  je odustala.

  je odustati.

  te je odustala.

  odustati.

  Don't Know


I would like to receive Cactus Language updates about language learning including Exclusive Offers, Language Guides and Free Online Resources.