Skip to content

Czech Level Test

Find out your level in less than 10 minutes! Answer as many of the questions below as you can, but without guessing or cheating! Otherwise the test will not be accurate. It is not an exam, so choosing the “don’t know” option is OK.

Note - The test is intended as a guide only. It will give you an idea of your level of proficiency in grammar, but does not take into account your capabilities as a speaker or previous contact with the language, vocabulary and slang. The guidelines assume no answers were guessed.

By taking this test you are agreeing for Cactus Worldwide Ltd to send your level tests results by email and to process your data in accordance with our Privacy Policy. We do not share your data with any third parties. We will not email you for marketing purposes without your explicit consent.

Copyright - The questions and code in this online test are copyrighted and may not be copied without prior written permission from Cactus.

First Name*

Surname*

Email*

* indicates a required field.

1. Jak se...?

  ty

  ona

  máte

  tvoje

  Don't Know

2. Budeme…v Praze.

  pracovalo

  pracovat

  pracovali

  pracuji

  Don't Know

3. Studenti …pravdu

  mám

  budeme

  měli

  nemá

  Don't Know

4. Moje sestra… učit německy.

  budou

  jsou

  se bude

  byla

  Don't Know

5. Máme hlad, ale… žízen.

  nemáme

  jsme

  nejsi

  nejsou

  Don't Know

6. Petr ... včera doma.

  není

  nebyl

  budou

  nebyli

  Don't Know

7. Praha je ...

  krásný

  krásné

  ošklivé

  krásná

  Don't Know

8. Proč nechodíte...?

  do práce

  ve škole

  v práci

  autobusem

  Don't Know

9. Jsem nemocná, ale moje matka je.

  zdravý

  zdravá

  nemocné

  zdravé

  Don't Know

10. Nikdy jsem...  v Madridu.

  budu

  nebudu

  byl

  nebyl

  Don't Know


11. Jezdíme metrem a potom...pěšky.

  chodíme

  chodit

  jedeme

  chodí

  Don't Know

12. Bydlím v Londýně, ale příští týden…bydlet v Praze.

  bydlí

  byli

  budu

  bydleli

  Don't Know

13. Mluvímea ... Česky.

  rozumím 

  rozumíme

  rozuměl

  rozuměl

  Don't Know

14. Londýn je větší... Praha?

  velký

  největší

  malý

  než

  Don't Know

15. Nataša...ráda pivo.

  nemáme

  není

  nemá

  nemám

  Don't Know

16. Štěpánmá …Romanu.

  rádo

  rádi

  rád

  ráda

  Don't Know

17. Nemám čas, protože ... moc práce.

  mám

  nemáme

  budu

  nemůžu

  Don't Know

18. Dáša je...

  nejkrásnější

  krásný

  krásnější než

  krásné

  Don't Know

19. Bohužel, já a Marie ... jet do Francie.

  byli

  nemůžeme

  moci

  budu

  Don't Know

20. Nevím, jestli ... zítra pracovat.

  možná

  není

  nemohl

  budu

  Don't Know


21. Zítra...ve škole, ale příští týden budu.

  nebudu

  budou

  nebudou

  budu

  Don't Know

22. Budou v Praze ... pondělí.

  minulé

  dnes

  příští

  někdy

  Don't Know

23. Kde Pavel a Filip... studovat?

  budou

  byli

  nebude

  budu

  Don't Know

24. Děkuju...dobře.

  mám

  máme

  mám se 

  jste

  Don't Know

25. Petr... pozdě.

  šla

  přišel

  přišli

  příjdou

  Don't Know

26. Je čtvrt... osm.

  na

  půl

  za

  a

  Don't Know

27. Budou veškole v... sedmé.

  půl

  čtvrt

  třičtvrtě

  za

  Don't Know

28. Moje přítelkyně...Češka.

  byli

  jsme

  je

  bude

  Don't Know

29. Pavel neníopilý, ale...

  veselý

  veselá

  veselé  

  veselost

  Don't Know

30. Nikdy nic...

  dělá

  dělat

  nedělá

  děláme

  Don't Know


31. Tereza má krásné šaty, ale Dáša má…

  krásné

  krásnější

  krásná

  krásný

  Don't Know

32. Jezdíme do práce...

  metrem

  pěšky

  metro

  nikdy

  Don't Know

33. Londýn je...město.

  velké

  velká

  velký

  malá

  Don't Know

34. Mám osm...

  koruna

  koruny

  korun

  libra

  Don't Know

35. Nemám dvě...

  liber

  libra

  libry

  koruna

  Don't Know

36. Tabule je bílá a pero....

  černé

  černá

  bílá

  modrý

  Don't Know

37. Kateřina... v Tescu.

  pracovat

  pracují

  pracuje

  pracujeme

  Don't Know

38. Chodili do hospody a ...pivo.

  černé

  světlé

  pili 

  jedli

  Don't Know

39. Nikdy jsem ... tento film.

  viděli

  neviděl

  nevidět

  nevidělo

  Don't Know

40. Pojedeme do Prahy ...

  nikdy

  auto

  brzy

  včera

  Don't Know


I would like to receive Cactus Language updates about language learning including Exclusive Offers, Language Guides and Free Online Resources.