Skip to content

Swedish Level Test

Find out your level in less than 10 minutes! Answer as many of the questions below as you can, but without guessing or cheating! Otherwise the test will not be accurate. It is not an exam, so choosing the “don’t know” option is OK.

Note - The test is intended as a guide only. It will give you an idea of your level of proficiency in grammar, but does not take into account your capabilities as a speaker or previous contact with the language, vocabulary and slang. The guidelines assume no answers were guessed.

By taking this test you are agreeing for Cactus Worldwide Ltd to send your level tests results by email and to process your data in accordance with our Privacy Policy. We do not share your data with any third parties. We will not email you for marketing purposes without your explicit consent.

Copyright - The questions and code in this online test are copyrighted and may not be copied without prior written permission from Cactus.

First Name*

Surname*

Email*

* indicates a required field.

1. Vad heter ... ?

  din

  mig

  du

  honom

  Don't Know

2. Hon … på teve.

  titta

  tittar

  titter

  tycker

  Don't Know

3. Klockan är kvart … nio.

  över

  till

  mot

  på

  Don't Know

4. Jag är gift. Min … heter Anders.

  sambo

  pojkvän

  kompis

  man

  Don't Know

5. Jag ska … till Stockholm på måndag.

  åkte

  åkar

  åka

  åker

  Don't Know

6. Jag skulle … ha en kopp kaffe, tack.

  vill

  vilja

  veta

  ville

  Don't Know

7. Det finns två …… i vardagsrummet.

  lamper

  lampor

  lampa

  lampar

  Don't Know

8. Är hon gift med honom? Ja, …

  det har hon

  det är hon

  hon är inte

  det hon är

  Don't Know

9. Thomas, vänta på mig! Jag måste prata med …

  honom

  han

  du

  dig

  Don't Know

10. Här … man inte röka!

  måste

  får

  har

  är

  Don't Know


11. Jag … inte om jordgubbar.

  tycker

  gillar

  tänker

  vill

  Don't Know

12. Jag … till Kiruna i måndags.

  var

  åkte

  åker

  har varit

  Don't Know

13. Det är ett … kafé.

  fin

  fina

  fint

  finn

  Don't Know

14. Jag kan inte komma till festen imorgon. Vad …!

  spännande

  snyggt

  synd

  slut

  Don't Know

15. Jag har redan … den här boken.

  läste

  köp

  läst

  läs

  Don't Know

16. Min väninna har ljust hår och … ögon.

  grön

  blå

  ljust

  blåa

  Don't Know

17. Elin … en mycket stor villa för två år sedan.

  köpte

  har köpt

  ville köper

  ville köpte

  Don't Know

18. Barnet hade mycket kläder på sig … det var ganska kallt ute.

  innan

  eftersom

  därför

  sedan

  Don't Know

19. Jag … på Kafé Bullen för en vecka sedan.

  fixade

  fikade

  kulade 

  kände

  Don't Know

20. Jag såg honom igår … klädaffären.

  på

  till

  mellan

  i

  Don't Know


21. Tjuvarna tog alla hennes gamla …

  fotot

  foton

  fotona

  foto

  Don't Know

22. Jag … till jobbet.

  åker med tåg

  åker på tåg

  åker tåg

  reser tåg

  Don't Know

23. Kan jag hjälpa … med något?

  mot

  till

  för

  du

  Don't Know

24. Tjejen tyckte bäst om det … vinet.

  röd

  rött

  franska

  franskt

  Don't Know

25. Hon är trött på … jobb.

  hennes

  hans

  mitt

  sitt

  Don't Know

26. Jag … igår därför att det var mycket kallt i luften.

  fryser

  frös

  frusit

  fnös

  Don't Know

27. Emma ringde och sa att hon … komma hem snart.

  ska

  skal

  kanske

  skulle

  Don't Know

28. Jag har aldrig varit i Kina, men jag … att det är vackert där.

  tänker

  tycker 

  tror

  hör

  Don't Know

29. Det är ganska sent. Jag tror att vi inte … med tåget.

  hinner  

  hittar

  hyr

  finns

  Don't Know

30. Peter sålde sin bil ... spara pengar.

  för att

  men

  till att  

  därför att

  Don't Know


31. Ska du vara … ikväll?

  hem

  hus

  hemma

  ut

  Don't Know

32. Svenskar … midsommar i slutet av juni.

  fyller

  firar

  ha 

  lägger

  Don't Know

33. Min bror är … än jag.

  långare

  längre

  äldst

  längst

  Don't Know

34. Vad heter den … sjön i Sverige?

  största

  stor

  större    

  störst

  Don't Know

35. Mattias funderar på att … en ny bil.

  svika

  snacka

  syssla

  skaffa

  Don't Know

36. Vi var i Norge … .

  i jul

  i julas

  på jul

  på julen

  Don't Know

37. Jag brukar träna två gånger … veckan.

  om

  varje

  i

  på

  Don't Know

38. Hon är … i honom.

  trogen

  kär  

  intresserad

  arg

  Don't Know

39. Om man bor i en lägenhet, måste man … hänsyn till sina grannar.

  visa

  vissa 

  vissla 

  viska

  Don't Know

40. Porten … klockan tolv på natten.

  stänger

  stängs

  stängas 

  stängt

  Don't Know


I would like to receive Cactus Language updates about language learning including Exclusive Offers, Language Guides and Free Online Resources.