Skip to content

Turkish Level Test

Find out your level in less than 10 minutes! Answer as many of the questions below as you can, but without guessing or cheating! Otherwise the test will not be accurate. It is not an exam, so choosing the “don’t know” option is OK.

Note - The test is intended as a guide only. It will give you an idea of your level of proficiency in grammar, but does not take into account your capabilities as a speaker or previous contact with the language, vocabulary and slang. The guidelines assume no answers were guessed.

By taking this test you are agreeing for Cactus Worldwide Ltd to send your level tests results by email and to process your data in accordance with our Privacy Policy. We do not share your data with any third parties. We will not email you for marketing purposes without your explicit consent.

Copyright - The questions and code in this online test are copyrighted and may not be copied without prior written permission from Cactus.

First Name*

Surname*

Email*

* indicates a required field.

1. .______ adın ne?

  Senin

  Onun

  Bizim

  Sizin

  Don't Know

2. Biz Türküz  ve İstanbul____.

  -duk

  -luyuz

  -da

  -uz

  Don't Know

3. Cadede çok araba__ vardı.

  none

  -lar

  -ler

  mı

  Don't Know

4. A: Trafik yoğun mu?
     B: Hayır, yoğun ____.

  mu

  değil

  değiliz

  musun

  Don't Know

5. Parti güzel ___?

  mi

  mü

  değil

  iyor mu

  Don't Know

6. Siz yorgun__, lütfen otur__.

   -sunuz / -uyun

   none / -uyor

   -sun / -yun

   -sunuz / -un

  Don't Know

7. Margaret, her gün okul__ otobüsle gel__.

   -a / -iyor

   -ya / -miyor

   -da / miyor

   -e /-iyor

  Don't Know

8. Onun anne__ dün güzel bir yemek yaptı.

   -m

   -n

   -yi

   -si

  Don't Know

9. Sen yemek ye__?.

   -dın mı

   -din mi

   Mi

   -yor musun

  Don't Know

10. Kitaplık___ dört raf var.

   -da

   -dan

   -ta

   -tan

  Don't Know


11. A. Siz dün tiyatro ___ git_______?
       B. Evet.

   -a / diniz mi?

   -e / tiniz mi

   -da / -tin mi

   -ya / -tiniz mi

  Don't Know

12. A. Yemekler güzel miydi?
       B. Evet harika ___.

   -dı

   -di

   -tı

   -ydı

  Don't Know

13. Londra, Paris ___   _____ kalabalık.

   -ten daha

   -den daha

   -den en çok

   -ten çok

  Don't Know

14. İskoçya’ya araba ___ gidiyoruz.

   -la

   -yla

   -le

   -lı

  Don't Know

15. A. Bu akşam sinemaya _______?
       B. Tamam, haydi gidelim.

   gitmeyelim

   gideyim mi

   gidelim mi

   gitmeyelim mi

  Don't Know

16. Gelecek yaz tatilini nerde _________?

   geçireceksin

   Geçirdin

   geçiriyordun

   geçirmis

  Don't Know

17. Bizim restoran____  çok ünlüdür.

   -ımız

   -mız

   -ız

   -ıyız

  Don't Know

18. Seiko saatleri___ fabrika ___ Japonya’da.

   -nin / -sı

   -yin / -yı

   -in / -ı

   -sin / nı

  Don't Know

19. A. Banka nerede?
      B. Banka kütüphane__ yan___.

   -nin / -nında

   -in / -nında

   -nin / -ında

   -yin / -ında

  Don't Know

20. ______ yaz, tatil için deniz kenarında bir yere gideceğim.

   Geçen

   Gelecek

   Her

   Hiçbir

  Don't Know


21.  Yarın en iyi arkadaşımın doğum günü, ____ için güzel bir hediye alacağım.

   onun

   o

   senin

   benim

  Don't Know

22. İtalyan arkadaşım, bana İtalya’dan hep şarap getir __. 

   -ecek

   -ür

   -ir

   -er

  Don't Know

23. Patron, asla işe geç gel_______.

   -ir 

   -sin

   -iyor

   -mez

  Don't Know

24. Araba kullanabilirim ama motorsiklet kullan______.

   -abilirim

   -amam

   -amaz

   -amayabilirim

  Don't Know

25. A. Murat’ın doğum günü partisine gelecek misin?
      B. Emin değilim. Gel___________. Çünkü bu aralar çok yoğunum.

   -mem

   -emem

   -ebilirim

   -emeyebilirim

  Don't Know

26. Haydi bu akşam Bebek Caddesi’_____   Çin lokantasına gidelim.

   -de

   -deki

   -ndeki

   -ki

  Don't Know

27. Çocuk neşeyle koş____ çocuk bahçesindeki arkadaşlarına doğru gitti.

   -arak

   -unca

   -an

   -tu

  Don't Know

28. Hikaye oku______ çocukluğumdan beri çok severim.

   -mak

   -ma

   -mayı

   -mağı

  Don't Know

29. A: Ne türde filmler____    ________?
      B: Korku filmlerinden.

   -den hoşlanır mısın?

   -den hoşlanırsın

   -i hoşlanırsın

   hoşlanırsın

  Don't Know

30. Müzik dinleme ___ severim ancak dans etmek___ nefret ederim.

   -yi / -ten

   -den / -ten

   -k / -i

   -kten / -ten

  Don't Know


31. Telefonda bana, “Seninle mutlaka konuş___ gerek.” dedi.

   -mam

   -man

   -ma

   -malı

  Don't Know

32.  Bence bu yaştan sonra senin, her gün düzenli olarak spor yap______

   -malıyım

   -mak gerek

   -malısın

   -man gerek

  Don't Know

33. İstanbul Üniversitesi’_____ geçen yıl mezun oldu.

   -den

   - ten

   -ni

   -nden

  Don't Know

34. Eğer yağmur yağar____, bu piknikten vazgeçeriz.

   -sa

   -mış

   -dı

   none

  Don't Know

35. Her sabah yataktan kalk______ sonra, 10 dakika egzersiz yaparım.

   -tan

   -madan

   -tıktan

   -dıktan

  Don't Know

36. İşten dön_______ yemek yapacağım.

   -ince

   -ünce

   -erek

   -düm

  Don't Know

37. Duydun mu? James ve eşi tatilde Bodrum’a git___ .

   -ti

   -iyor

   -miş

   -ecek

  Don't Know

38. Bu hafta sonu _____ çalışacağım ____ spor yapacağım! Sadece dinleneceğim..Ali wa Ahmad ........huna

   hem / hem de

   hiç / asla

   ne / ne de

   hep / hep

  Don't Know

39. Ben beş yıl önce üniversitede okurken, o bir şirkette yönetici olarak çalış______.

   -ıyordu

   -tı

   -acakmış

   -ıyorsa

  Don't Know

40. Eğer o anlaşmayı yapabilseydik, şirketimiz markette lider bir konuma gel____.

   -iyoruz

   -irdi

   -eceğiz

   -irdik

  Don't Know


I would like to receive Cactus Language updates about language learning including Exclusive Offers, Language Guides and Free Online Resources.